ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG

 Hệ thống 100% Tự Động, Không Nuốt Thẻ Như Các Website Thủ Công.

Rút Tiền Min 10k Tự Động ATM/MOMO Không Mất Phí.


 Nhận slot web con có kinh nghiệm ,  free phí kick hoạt  

 Sai mệnh giá trừ - 50% nhỏ hơn

 Thống kê sản lượng tại đây. Xem trạng thái thẻ tại đây

 Tạo website con chiết khấu tốt : Ấn Vào Đây ! 

​►  Đối tác API đổi thẻ cào sản lượng tốt liên hệ Telegram : @BuiDucThanh ( để được giá tốt )

 Khách hàng có sản lượng 1tr/ngày ib ADMIN để được lên Vip / Api ( bậc 2 )

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 19% 20.3% 20.5% 19.5% 19.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
Vip / Api 18.8% 20.1% 20.3% 19.3% 19.3% 17.3% 17.3% 17.3% 17.3%
Đại Lý / WebCon 18.6% 19.9% 20.1% 19.1% 19.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 11.9% 11.9% 11.9% 11.9% 11.9% 11.9% 11.9% 12.7%
Vip / Api 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 12.3%
Đại Lý / WebCon 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 12.05%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 18.4% 18.4% 18.4% 16.4% 15.4% 14.4% 14.4% 14.4%
Vip / Api 18% 18% 18% 16% 15% 14% 14% 14%
Đại Lý / WebCon 17.75% 17.75% 17.75% 15.75% 14.75% 13.75% 13.75% 13.75%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 17% 17% 17% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 15.5%
Vip / Api 16.5% 16.5% 16.5% 16% 16% 16% 16% 16%
Đại Lý / WebCon 16.25% 16.25% 16.25% 15.75% 15.75% 15.75% 15.75% 15.75%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Vip / Api 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Đại Lý / WebCon 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 15% 15% 27.5% 15% 15% 15% 27.5% 15% 17% 27.5% 17% 17%
Vip / Api 14.5% 14.5% 26.4% 14.5% 14.5% 14.5% 26.4% 14.5% 16.5% 26.4% 16.5% 16.5%
Đại Lý / WebCon 14.25% 14.25% 25% 14.25% 14.25% 14.25% 25% 14.25% 16.25% 25% 16.25% 16.25%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 13% 13% 13% 13% 13%
Vip / Api 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Đại Lý / WebCon 12.25% 12.25% 12.25% 12.25% 12.25%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 15% 15% 15%
Vip / Api 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Đại Lý / WebCon 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 14.25% 14.25% 14.25%
Nhóm 20.000đ
Thành viên 17%
Vip / Api 17%
Đại Lý / WebCon 17%
MUA THẺ CÀO, THẺ GAME GIÁ RẺ
► Mua thẻ thông báo chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản quý khách sau vài giờ  ( Api mua thẻ: Bấm Vào Đây )
► SieuDoiThe.Vn bán tất cả các thẻ cào điện thoại, thẻ game chiết khấu cực ưu đãi ( bảo hành lên đến 5 năm )